Bản quyền thương hiệu được chúng tôi tuân thủ theo luật kinh doanh tại Việt Nam và các mặt hàng nhập khẩu chúng tôi cam kết bán hàng theo đúng tiêu chuẩn của các nhãn hàng cam kết theo quy định và luật kinh doanh quốc tế và toàn cầu

  1. Tôn trọng
  2. Tuân thủ luật định
  3. Cam kết bán hàng chính hãng
  4. Cam kết bán hàng rõ nguồn gốc xuất xứ
  5. Cam kết hàng đạt tiêu chuẩn kiểm tra và so sánh theo quy chuẩn chung của thế giới như : mã vạch… thông tin đính kèm theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất cung cấp chính xác và rõ ràng cho người mua hàng