Đồng chí Binancia,

Binance sẽ mở giao dịch cho các cặp giao dịch AGI / BNB, AGI / BTC và AGI / ETH tại 2018/06/05 08:00 AM (UTC). Người dùng có thể bắt đầu gửi AGI để chuẩn bị giao dịch.

Chi tiết:

  1. Giới thiệu về SingularityNET (AGI)
  2. Phí
  3. Quy tắc

Cảnh báo rủi ro: Đầu tư tiền điện tử có thể chịu rủi ro thị trường cao. Hãy thận trọng đầu tư của bạn. Binance sẽ cố gắng hết sức để lựa chọn đồng tiền chất lượng cao, nhưng sẽ không chịu trách nhiệm cho những tổn thất đầu tư của bạn.

Tìm hiểu thêm về SingularityNET (AGI) !

Cảm ơn sự hỗ trợ của bạn!

 1. Đội Binance
 2. 2018/06/05
 3. Tìm chúng tôi trên
 4. Telegram: https://t.me/binanceexchange
 5. Twitter: https://twitter.com/binance

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *